Otwarta Kwatera Szermiercza – Inauguracja VII Stypendium Szermierczego

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym Stypendium Szermierczym oraz szermierką akademicką na Otwartą Kwaterę Szermierczą.

W programie informacje nt. programu zajęć w ramach stypendium, wykład traktujący o akademickich tradycjach szermierczych, podstawach postępowania honorowego i pojedynkach, różnych stylach szermierki pojedynkowej oraz podstawach menzury. Odbędzie się również pokaz szermierczy w wykonaniu fechmistrzów Korporacji Akademickiej Sarmatia.

Korporacja Sarmatia w ramach prowadzonego od kilku lat projektu „Przywróćmy Tradycję Szermierki Akademickiej” współfinansowanego przez Fundację Universitatis Varsoviensis przygotowała program mający na celu promowanie na Warszawskich uczelniach tradycyjnych zajęć szermierczych.

Korporacja Sarmatia jest jedyną w Polsce Korporacją Akademicką prowadzącą zajęcia z prawdopodobnie najbardziej szlachetnej odmiany szermierki pojedynkowej czyli Menzury.

Sarmatia jako jedyna w Polsce korporacja posiada własną salę szermierczą i doświadczonych fechmistrzów.

Zajęcia mają zwykle charakter zamknięty a udział ograniczony jest jedynie dla członków Korporacji.

Stypendium szermiercze uprawnia do bezpłatnego udziału w dwumiesięcznym kursie menzurowym.

Osoby które zakwalifikują się do programu otrzymają opiekę profesjonalnego fechmistrza, uczestnikom zostanie też zapewniony odpowiedni sprzęt szermierczy oraz specjalna odzież ochronna.

Pełen regulamin stypendium dostępny jest na kwaterze Korporacji Akademickiej Sarmatia.