Prezydium K! Sarmatia 221 semestru

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

lutego 2018 r. Koło Korporacji Akademickiej Sarmatia wybrało nowe Prezydium w składzie:
C! Janusz Antoni Wiszniowski – Prezes
C! Franciszek Milczarski – Wiceprezes
C! Szymon Doliwa – Sekretarz
Serdecznie gratulujemy też uzyskania absolutorium ustępującemu Prezydium!