herb K! Sarmatia

Prezydium K! Sarmatia na semestr letni r.a. 2020/2021

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Niniejszym informujemy, że 447. Koło Korporacji Akademickiej Sarmatia, w dniu 4 lutego 2021 r. wybrało nowe Prezydium w składzie:

com! Krystian Jaworski – Prezes
com! Adam Sobieski – Wiceprezes
com! Piotr Okruciński – Sekretarz

W przypadku chęci otrzymania dalszych informacji, prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt.

Ustępujące Prezydium otrzymało absolutorium. Zarówno nowo wybranemu składowi, jak i ustępującemu Prezesowi, życzymy dalszych sukcesów na płaszczyźnie korporacyjnej, prywatnej oraz zawodowej.