Przedświąteczne wizyty u kombatantów

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Nadchodzą Święta i jak co roku Sarmaci składają przedświąteczne wizyty kombatantom z 3 Batalionu Pancernego AK „Golski”. Oddział ten podczas Powstania Warszawskiego bronił rejonu Politechniki. W jego szeregach walczyli liczni korporanci, na czele z dowódcą, Stefanem Golędzinowskim ps. Golski, filistrem K! Lechicja. Współpraca Korporacji Sarmatia ze środowiskiem Batalionu Golski trwa od 2010r. W 2015r. Kombatanci przekazali naszej korporacji sztandar oraz tradycje wojskowe swojego oddziału. Przedświąteczne spotkania, stały się naszą tradycją i są okazją dla młodszych kolegów do bliższego zapoznania z naszymi weteranami. Barwne i nierzadko wzruszające wspomnienia, a często i łezka w oku weterana dają nam motywację do dalszej pracy na cały kolejny rok.