Rozpoczęcie roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Uroczystym Gaude Mater rozpoczęła się w kościele Najświętszego Zbawiciela Msza św. inaugurująca rok akademicki 2015/16 na Politechnice Warszawskiej. Udział w Mszy wzięła jak co roku delegacja K!Sarmatia, a przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy naszej Korporacji. Wszystkim studentom Politechniki Warszawskiej, z którą jesteśmy tradycyjnie związani życzymy w nadchodzącym roku wytrwałości i sukcesów w nauce.