Ur. 1913 – zm. 2 sierpnia 1944 pod Babicami. Coetus 1931. Student Politechniki Warszawskiej. Ostatni prezes przedwojennej Sarmatii. Inżynier mechanik. Oficer AK ps. „Sławek”. Walczył w Powstaniu Warszawskim, był dowódcą 237 plutonu Batalionu „Żubr”. Poległ pod Babicami.