Kwatera z Miłoszem Lodowskim

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

W środę, dnia 27.05.2015, na kwaterze Sarmatii odbyło się spotkanie pt. „Jak stworzyć skuteczną kampanię” z Miłoszem Lodowskim, współautorem sukcesu kampanii Pawła Kukiza, który w wyborach wspierał „underdoga” i „komedianta”, by stworzyć realną, nową siłę polityczną w RP.

W trakcie spotkania nasz gość opisał kuchnię skutecznej batalii od wewnątrz. Na uwagę zasługują wymienione uwarunkowania polityczno-medialne; przepaść dzieląca budżety kandydatów, media głównego nurtu tworzące parasol informacyjno-opiniotwórczy nad kandydatem establishmentu. Wielki wkład w kampanię mieli wolontariusze. Zainteresować może fakt, iż w minionych wyborach prezydenckich o swojej sile dały znać nowe media skupione w i wokół Internetu. Skojarzenia prowadzić mogą do Północnej Afryki i niedawnej, arabskiej wiosny ludów. Należy zaznaczyć, że swobodny przepływ informacji w Internecie, jeśli nie sztucznie inspirowany czy manipulowany, może stanowić broń społeczeństwa w demokratycznej walce z rządową ścianą medialną wszędzie tam, gdzie owa ściana powstaje.

Warta wymienienia jest też taktyka marketingu politycznego sztabu Kukiza, nie mogąca oprzeć się na takich środkach finansowych jak kandydat establishmentu. „Taktyka medialnego wirusa” okazała się szczególnie skuteczna właśnie w Internecie. Dobrze skonstruowany mem, w sekundy po zdarzeniu, może obiec z zawartą w nim treścią/komentarzem, terytorium całego kraju. Podczas spotkania można było się również dowiedzieć o szczegółach powstania spotu wyborczego Kukiza, z zaangażowaniem historycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego.

Prelegent sprawił wrażenie szczerego ‘fightera’ o lepsze jutro, jest człowiekiem pełnym entuzjazmu o niebezpiecznie precyzyjnym słownictwie. Zachęcił obecnych Sarmatów i gości do zaangażowania w życiu społecznym i politycznym kraju. Wyraził również radość z możliwości spotkania się w takim miejscu jak kwatera i atmosferze szczerego ducha dumy, oddania cnotom i patriotyzmu.