Ur. 7 września 1912 – zm. 20 września 1985. Coetus 1931. Absolwent mechaniki Politechniki Warszawskiej.   W czasie okupacji w Tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych AK. Podporucznik Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych (WZW). Autor ilustracji do pierwszego wydania „Kamieni na Szaniec”. W Powstaniu Warszawskim żołnierz AK ps. „Krzysztof”. Więzień obozów w Łambinowicach, Gross-Born i Sanbostel. Po wojnie profesor Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej.