Ur. 5 lipca 1900 w Choceniu pow. Włocławek – zm. 1940 w  Katyniu. Coetus  1919. Absolwent  Politechniki Warszawskiej. Żołnierz-ochotnik  wojny  polsko-bolszewickiej  1920  roku. Żołnierz wojny obronnej 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD w Katyniu.