Święto Politechniki Warszawskiej

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

W Korporacji tradycja odgrywa bardzo dużą rolę. Postrzegamy ją jednak jako pewien skarbiec do którego każde pokolenie Sarmatów musi coś dołożyć. Od 1915 r. kiedy to przenieśliśmy się z Petersburga do Warszawy najbliższą naszemu sercu spośród szkół wyższych w stolicy jest Politechnika Warszawska na której to dokonaliśmy rejestracji.
Od kilku lat K! Sarmatia mając w pamięci swoją historię w sposób szczególny aktywność akademicką stara się realizować właśnie na wspomnianej uczelni nie szczędząc sił i zapału.
Ta jak i w zeszłych latach tak i w tym roku uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora prof. Jana Szmidta w Uroczystym Posiedzeniu Senatu odbywającym się z okazji Święta Politechniki obchodzonym 15 listopada. Pragniemy bowiem być obecni w ważnych chwilach naszej korporacyjnej Alma Mater jak i aby Politechnika Warszawska zawsze współświętowała szczególne momenty w naszej historii.
Vivat Academia! Vivant Professores!
(zdjęcia dzięki uprzejmości Politechniki Warszawskiej)