Ur. 25 lutego 1925 w Widłach – zm. 1940 w Charkowie. Coetus 1926. Magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prokurator, podporucznik rezerwy. W wojnie obronnej 1939 służył w 4 Pułku Artylerii Lekkiej, trafił do niewoli sowieckiej, został osadzony w Starobielsku. Zamordowany przez NKWD w Katyniu.