Ur. 12  maja  1905  w  majątku rodzinnym  Kryszkowice  pow.  Nieszawa  –  zm. 3  stycznia  1984  w Warszawie. Coetus 1923. Absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza (szkołę ukończył w 1923 roku). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbony  i  Instytutu  Prawa  Międzynarodowego. Odbył  aplikację  sądową  i  adwokacką.

Od  1936 roku pracował w administracji  państwowej w Biurze Akcji i Planowania Prezydium Rady Ministrów, a od 1937 roku  w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Wydziale Polityki Handlowej i Traktatowej (kierownik referatu Bałkany). Był sekretarzem ugrupowania młodzieżowego „Klub 11 Listopada”. W czasie okupacji do 1942 roku pracował w kontrwywiadzie AK pod pseudonimem „Kryszkowski”  (stąd  po  wojnie  drugi  człon  nazwiska), następnie w  Wywiadzie  Informacji Politycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK pod pseudonimem  „Radny”. W Powstaniu Warszawskim w składzie załogi stacji UKF  „Rafał”.

Po wojnie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji m.in. dyrektora Departamentu Polityki Handlowej i Traktatów Ministerstwa Żeglugi (w latach 1945-47),  a  następnie zastępcy dyrektora Centrali Handlu Zagranicznego „Społem” (w latach 1947-48), a także dyrektora Centrali Kursów przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pochowany na cmentarzu w  Pyrach. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.