Ur. 1 sierpnia 1929 w Lubartowie – zm. 9 stycznia 2013. Filister honoris causa od 2010 roku. Uczeń liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie (ukończył w 1949 roku). Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1955 roku uzyskał stopień magistra inżyniera. Asystent w katedrze Fizyki Ogólnej PW w latach 1951-55, następnie pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Cząstek Elementarnych PAN, potem pracował w Instytucie Badań Jądrowych (w latach 1955-1973). Jako stypendysta Fundacji Forda pracował w Europejskiej Organizacji Badań Atomowych CERN w Genewie w latach 1958-1959. Dzięki temu stypendium oraz stypendium Szwajcarskiej Fundacji Narodowej do Badań Naukowych prowadził badania w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Zurychu, gdzie później w latach 1969-1970 prowadził zajęcia. W latach 1974-1991 był docentem Politechniki Warszawskiej, w 1991 roku został profesorem.