Wykłady fuksowskie

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

18.01.2017 r. miała miejsce pierwsza w nowym roku kwatera, na której nasi kandydaci przeprowadzili swoje wykłady fuksowskie. Z uwagi na fakt, że obaj koledzy są studentami prawa, właśnie tej tematyce poświęcone były oba referaty. Pierwszy przybliżył nam kwestię tzw. Dekretu Bieruta o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego w dniu 26 października 1945 i wynikających z niego roszczeń dotyczących warszawskich nieruchomości. Drugie wystąpienie pt. „Ludobójstwo w świetle prawa międzynarodowego” – przybliżało tematykę uregulowań prawa międzynarodowego w zakresie zbrodni przeciwko ludzkości.
Obu prelegentom gratulujemy doskonałego przygotowania i interesujących referatów!