Wystawa o lubelskich korporacjach akademickich

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

W miniony piątek Prezes Koła Filistrów K!Sarmatia wziął udział w otwarciu wystawy poświęconej lubelskim korporacjom akademickim zorganizowanej prze Polską Akademicką Korporację Astrea Lublinensis na KUL, oraz towarzyszącej wystawie konferencji, na której wygłosił referat o udziale korporantów w powstaniu warszawskim. Comilitonom Astrejczykom gratulujemy udanej wystawy!