XVII Stypendium Szermiercze Korporacji Akademickiej Sarmatia im. prof. Jerzego Staniszkisa

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Tylko do 31.03.2021 r. (Uwaga! rekrutacja przedłużona do 07.04.2020 r. – wciąż mamy wolne miejsca!) trwa nabór do XVII Stypendium Szermiercze Korporacji Akademickiej Sarmatia im. prof. Jerzego Staniszkisa! 

Laureaci Stypendium mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechmistrzów naszej Korporacji. Jest to jedyna okazja, aby nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym i tajemniczym stylu szermierki pojedynkowej. jakim jest menzura. 

 Zostało już coraz mniej czasu na złożenie podania!? 

Więcej informacji: https://www.sarmatia.pl/stypendium