Zajęcia szermiercze w Lublinie

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Działalność naszego Koła Broni zatacza coraz większe kręgi. W tym tygodniu nasz Magister Paucandi odwiedził Lublin, przekazując tajniki szermierki akademickiej członkom Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis.