Ur. 14 listopada 1911 – zm. 25 lipca 2000. Coetus 1931. Absolwent elektryki Politechniki Warszawskiej. Pracownik Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Kieleckiego w Skarżysku. W czasie wojny obronnej 1939 w Fabryce Amunicji w Skarżysku. Po wojnie pracownik Polskiej Energetyki. Był dyrektorem elektrowni w Gdyni, potem kierował rozrządem mocy w Polsce, a następnie rozrządem mocy w niektórych krajach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) z siedzibą w Pradze. Uczestniczył w reaktywacji Sarmatii.