XII edycja Stypendium Szermierczego im. Jerzego Staniszkisa

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

W dniu 25.10.2017 odbyła się kwatera otwarta, inaugurująca XII edycję Stypendium Szermierczego im. Jerzego Staniszkisa. Część oficjalna składała się z części teoretycznej, podczas której wykład wygłosił Magister Paucandi, a także praktycznej, w której swoje umiejętności szermiercze zaprezentowali nasi fuksy.

Stypendystom życzymy powodzenia w treningach i jak najwięcej satysfakcji z nich płynącej!