Komersz Inauguracyjny

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

Wszystko ma swój czas. Jest czas pracy i nauki a także czas odpoczynku i wspólnej zabawy. Homo faber i homo ludens to dwie nierozerwalne części natury ludzkiej, które staramy się godzić.
Z tego względu po studenckich trudach pierwszego miesiąca nowego roku akademickiego ze szczególnym rozrzewnieniem wspominamy Komersz Inauguracyjny. Dziękujemy za wspólne świętowanie z nami naszym Braciom Kartelowym z Korporacja Akademicka Hermesia oraz obecnym również Korporantom z Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis i Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis.
Gaudeaumus igitur!