Akcja Znicz

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

Jak co roku, przed Uroczystością Wszystkich Świętych miała miejsce Akcja Znicz. W jej trakcie Sarmaci odwiedzili niemalże wszystkie znane miejsca spoczynku Filistrów w Warszawie i wiele poza stolicą.
Do Akcji włączyła się także skartelowana z nami Korporacja Akademicka Hermesia, która objęła swoją opieką groby sarmackie w Poznaniu oraz Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis, która koleżeńsko odwiedziła mogiły naszych Filistrów w Krakowie.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy z całego serca.