Inauguracja roku akademickiego

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Uroczystym Gaude Mater rozpoczęła się w niedzielę w Kościele Akademickim pw. św. Anny Msza święta inaugurująca rok akademicki 2014/15. Na honorowym miejscu przy ołtarzu głównym, jak co roku, stanęły poczty sztandarowe Korporacji Sarmatia i Arkonia.

Mszy przewodniczył arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz kard Nycz. Pośród znamienitych uczestników znaleźli się rektorzy i prorektorzy wszystkich warszawskich wyższych uczelni, licznie zgromadzeni profesorowie oraz studenci.