Komersz Korporacji Arkonia

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

W minioną sobotę Sarmaci bawili na komerszu 138.rocznicy założenia zacnej Korporacji Arkonia.Po części uroczystej udaliśmy się genzenmarszem na kwaterę Arkonii, gdzie zabawa trwała do białego rana, a w zasadzie o wiele dłużej…
Vivat, Crescat et Floreat Arkonia in Aeternum!