Komersz Żałobny

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Uroczysty komersz żałobny, zakończył w dniu wczorajszym żałobę po śmierci fil! Edwarda Szpilewskiego. 13 maja 2017 roku w Kościele pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie odbyło się nabożeństwo pogrzebowe, po którym prochy filistra złożone zostały na cmentarzu Świętych Piotra i Pawła. Fil! Edward Szpilewski zostanie zapamiętany jako wybitny teoretyk w zakresie technik obliczeniowych, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, metod rozpoznawania procesów losowych, szeregów czasowych, profesor Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Młodemu pokoleniu Sarmatów Filister zapadł w pamięć nie tylko jako wzór Korporanta – światłego człowieka nauki i pedagoga, lecz również jako współautor międzyszkolnego i międzynarodowego konkursu Kangur Matematyczny w którym niejednemu dane było uczestniczyć na długo przed otrzymaniem sarmackich barw.
Po złożeniu dekla do grobu Filistra Edwarda Szpilewskiego, 20 osobowa delegacja K! Sarmatia odśpiewała:
Braciom co po życia znoju
Spoczywają już w spokoju
Pod mogilnym żwirem ziemi
Wieczny spokój, wieczna cześć…