Otwarta Kwatera Naukowa- „Święta wojna w świecie preskim i arabskim”

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

21 czerwca odbyła się otwarta kwatera naukowa, poruszająca temat dżihadu w krajach Bliskiego Wschodu.

W jej trakcie wysłuchaliśmy dwóch prelekcji poprowadzonych przez naszych Comilitonów. Com! Maciej Jastrzębski przybliżył nam arabską (w tym sunnicką) perspektywę na zagadnienie dżihadu w islamie, zaś Com! Stanisław Jaśkowski zaprezentował spojrzenie i doświadczenia perskie, bliższe doktrynie szyickiej.

Obaj Comilitoni są specjalistami w zakresie wiedzy o kulturze tego regionu świata.
Maciej Jastrzębski jest magistrem arabistyki, absolwentem UW ukończył też podyplomowe studia z zakresu Bezpieczeństwa Międzynarodowego na St.Andrews University w Szkocji. Podczas studiów spędził ponad rok na stypendium w Kairze.
Stanisław Jaśkowski jest doktorem Iranistyki, wykładowcą na UW.