Zmiany w Prezydium na semestr zimowy 2017/2018

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

29 czerwca 2017 r. Koło Korporacji Akademickiej Sarmatia wybrało nowe Prezydium w składzie:
Com! Mateusz Jakub Szubert – Prezes
Com! Emil Szerszeń – Wiceprezes
Com! Janusz Antoni Wiszniowski – Sekretarz
Serdecznie gratulujemy też uzyskania absolutorium ustępującemu Prezydium