Polska a kryzys strefy Euro

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

13 czerwca, godz. 19:08

Zapraszamy na ostatnią w tym semestrze otwartą kwaterę naukową Korporacji Akademickiej Sarmatia z cyklu „Polska Racja Stanu”.

Naszym ekspertem będzie JAN FILIP STANIŁKO z Instytutu Sobieskiego. Spotkanie poświęcone będzie niezwykle aktualnemu tematowi:

„POLSKA A KRYZYS STREFY EURO”.