Wystawa w Muzeum Politechniki Łódzkiej poświęcona Fil! Janowi Wernerowi

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

24 września delegacja Sarmatii wzięła w uroczystej sesji Rektorskiej Komisji Historycznej Politechniki Łódzkiej poświęconej filistrowi Sarmatii profesorowi Janowi Wernerowi, wybitnemy konstruktorowi silników spalinowych, w tym także polskiej wersji silnika do legendarnego czołgu 7TP. Sesja towarzyszyła otwarciu wystawy w Muzeum Politechniki Łódzkiej prezentującej dorobek naszego filistra.

Krótkie sarmackie przemówienie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonego grona profesorów Politechniki Łódzkiej. Po zakończeniu spotkania odbył się bankiet na którym usłyszeliśmy wiele zabawnych anegdot z życia naszego Filistra. W wielu z nich dopatrzyliśmy się wątków świadczących o tym, że Sarmatą się jest do końca życia. Okazało się też, że niektórzy ze zgromadzonych profesorów posiadają w swoich rodzinach korporacyjne koligacje. Z żalem opuszczaliśmy gościnną Politechnikę Łódzką. Szkoda, że w tak serdecznym i otwartym środowisku nie zaistniała do tej pory żadna korporacja akademicka.