Szlachta polska dziś – kwatera prowadzona przez ZSzP

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

15 lutego mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej na otwartej kwaterze pt. „Szlachta polska dziś”

Kim są przedstawiciele polskich rodów szlacheckich dziś? Jakie są cele Związku Szlachty Polskiej? Ile prawdy jest w czarnej legendzie szlachty z czasów I Rzeczpospolitej? Na te – i wiele innych – pytań staraliśmy się uzyskać odpowiedź podczas ostatniej kwatery naukowej.
Związek Szlachty Polskiej, jak podkreślał jego prezes Henryk Grocholski, jest organizacją zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jej celem jest przede wszystkim integracja rodów szlacheckich (do związku należy obecnie ponad 500 osób z ok. 300 rodzin) i kultywowanie tradycji oraz obyczajów. Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej a więc syn lub córka ojca – szlachcica. Kandydaci do Związku przyjmowani są jedynie w oparciu o prawo ziemskie I Rzeczypospolitej.
– Nie rościmy sobie prawa do nadawania tytułów – podkreślał prezes ZSzP i dodawał, że dobre imię polskiej szlachty jest obecnie nadszarpywane przez uzurpatorów.
Prezes Związku Szlachty Polskiej zwrócił uwagę na plany i ambicje organizacji. Jedną z nich jest reprezentowanie Polski w CILANE – forum europejskich rodzin szlacheckich. Polska, jako jedyny kraj europejski z wielowiekową tradycją nie ma reprezentacji w CILANE.
Z kolei rzecznik prasowy ZSzP, Michał Niemirowicz-Szczytt, skupił się na kwestii stereotypów dotyczących polskiej szlachty. Wskazywał na duże różnice majątkowe wewnątrz stanu szlacheckiego i przypadki nobilitacji chłopstwa, świadczące o stosunkowo otwartym charakterze stanu.
Nie zabrakło pytań od publiczności oraz długich, kuluarowych dyskusji po zakończeniu oficjalnej części kwatery.
Więcej na temat Związku Szlachty Polskiej można dowiedzieć się na stronie szlachta.org.pl