XI Edycja programu stypendialnego Korporacji Sarmatia

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Korporacja Sarmatia w ramach projektu „Przywróćmy Tradycję Szermierki Akademickiej” współfinansowanego przez Fundację Universitatis Varsoviensis ogłasza nabór do XI edycję Programu Stypendialnego im. prof. Jerzego Staniszkisa.
W każdym semestrze komisja stypendialna przyznaje 5 dwumiesięcznych stypendiów o wartości 2000 PLN każde.
Celem stypendium jest promowanie tradycji i etosu akademickiego.
Stypendium daje unikalną możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechtmistrzów Korporacji Sarmatia. Jest to jedyna okazja aby, nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym stylu szermierki pojedynkowej jakim jest menzura.
W ramach stypendium zapewniamy szkolenie teoretyczne, opiekę fechtmistrzów, treningi umożliwiające opanowanie podstaw menzury oraz profesjonalny sprzęt i odzież ochronną.Stypendyści mają też możliwość brać udział w wybranych wewnętrznych spotkaniach naszego stowarzyszenia.
Aby wziąć udział w projekcie należy:
• Być mężczyzną i studentem jednej z warszawskich wyższych uczelni (nie jest wymagana żadna praktyka szermiercza)
• Przesłać zgłoszenie – podanie motywujące prośbę o przyznanie stypendium wraz z krótkim życiorysem (mile widziane informacje o zainteresowaniach, dokonaniach, działalności społecznej itd.) na adres: stypendium@sarmatia.pl do dnia 5.03.2017 r.
UWAGA!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku dużej ilości zakwalifikowanych kandydatów, o przyznaniu stypendium decydować może kolejność zgłoszeń.
W Podaniu należy podać swoje dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby programu stypendialnego.
Zgłoszenie powinno zawierać dwa oddzielne dokumenty – podanie i życiorys.
• Odbyć rozmowę z komisją kwalifikacyjną Korporacji Sarmatia (o terminie rozmowy poinformujemy indywidualnie kandydatów, którzy złożą podania).
• Premiowane będzie odznaczenie się w wydarzeniu i udostępnienie go na własnym profilu fejsbukowym.