VII edycja Stypendium Szermierczego

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Korporacja Sarmatia w ramach projektu „Przywróćmy Tradycję Szermierki Akademickiej” współfinansowanego przez Fundację Universitatis Varsoviensis oraz Fundację Banku Zachodniego WBK przygotowała VII edycję programu stypendialnego mającego na celu promowanie na Warszawskich uczelniach tradycyjnych zajęć szermierczych.

W każdym semestrze komisja stypendialna przyznaje 5 stypendiów o wartości 2000 PLN każde.

Stypendium szermiercze daje unikalną możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechmistrzów Korporacji Sarmatia. Jest to jedyna okazja aby, nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym stylu szermierki pojedynkowej jakim jest menzura.

W ramach stypendium zapewniamy szkolenie teoretyczne, opiekę fechmistrzów, treningi umożliwiające opanowanie podstaw menzury oraz profesjonalny sprzęt i odzież ochronną. Aby lepiej poznać i zrozumieć istotę oraz wyjątkowy charakter szermierki akademickiej stypendyści mają też możliwość brać udział w wybranych wewnętrznych spotkaniach naszego stowarzyszenia.