Wykłady fuksowskie

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Wygłoszenie wykładu fuksowskiego jest poważnym wystąpieniem publicznym każdego, kto chce zostać pełnoprawnym członkiem naszej Korporacji. Tematem wykładu jest zwykle dziedzina w której specjalizuje się prelegent.

Wykład może mieć charakter naukowy – związany z kierunkiem odbywanych studiów czy planowanego w przyszłości zawodu, może też mieć charakter popularnonaukowy lub popularyzatorski związany z pasją czy hobby.

Szczególnie interesujące były ostatnie dwa wykłady. Pierwszy poświęcony był zasadom pisowni oraz tajnikom języka arabskiego. Drugi natomiast otworzył przed nami niezwykły świat zegarków. Obu prelegentom gratulujemy wiedzy oraz umiejętności ciekawego jej przekazania kolegom!