Warsztaty „Kierunek przywództwo”

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

19.10. 2016 r. zainaugurowaliśmy tegoroczną edycję sarmackich warsztatów „Kierunek przywództwo”. Na pierwszy ogień poszedł temat wykorzystania elementów tzw. zarządzania procesowego w celu usprawnienia efektywności funkcjonowania organizacji. Referujący temat filister przybliżył nam tematykę wpływu struktury na efektywność organizacji, definicję łańcucha wartości oraz sposoby uzyskiwania przewagi konukurencyjnej. Na koniec, w części praktycznej zajęć zajęliśmy się mapowaniem wybranych procesów zachodzących w naszej Korporacji.