Inaugurująca roku akademickiego 2016/17

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

9.10.2016 r. uroczystym Gaude Mater rozpoczęła się w Kościele Akademickim pw. św. Anny Msza święta inaugurująca rok akademicki 2016/17. Na honorowym miejscu przy ołtarzu głównym, jak co roku, stanął poczet sztandarowy Korporacji Sarmatia.
Mszy przewodniczył arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz kardynał Nycz. Pośród znamienitych uczestników znaleźli się rektorzy i prorektorzy wszystkich warszawskich wyższych uczelni, licznie zgromadzeni profesorowie oraz studenci.