Wojna informacyjna

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Przed nami inauguracyjna kwatera naukowa Korporacji Akademickiej Sarmatia w roku akademickim 2016/17.
Naszym gościem będzie pani Agnieszka Romaszewska, a tematem: „Wojna informacyjna”.
Postaramy się przeanalizować i odpowiedzieć na pytania:
– Czym jest wojna informacyjna i na jakich zasadach się ją toczy?,
– Jakie są mechanizmy dezinformacji i jaką rolę pełnią w niej media tradycyjne i społecznościowe?
– Czy Polska jest przygotowana do wojny informacyjnej w naszym regionie?
Z pewnością nie zabraknie też odniesień do konfliktu na linii Rosja-Ukraina – Zachód oraz wpływu światowych mocarstw, w kontekście tego konfliktu, na opinię publiczną w Polsce.
Spotkanie ma charakter otwarty, można przyprowadzić znajomych.

AGNIESZKA ROMASZEWSKA – polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, dyrektor Biełsat TV, w latach 2011-2016 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Jest córką Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana na pięć miesięcy. Do 1989 współpracowała z ruchem opozycyjnym, uczestniczyła m.in. w Ruchu Wolność i Pokój. W 1987 ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Była rzecznikiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a potem członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS.
Była stażystką w „The Washington Times”, „The Washington Post” i w tygodniku „The New Republic”. Od 1991 pracowała w „Życiu Warszawy”. W 1992 została zatrudniona w Telewizji Polskiej, była szefem reporterów i zastępcą szefa Wiadomości TVP. W latach 2004 – 2005 była reporterem międzynarodowym (m.in. na Białorusi i Ukrainie). Za swoją działalność dziennikarską została przez władze białoruskie wydalona z Białorusi z wieloletnim zakazem wjazdu do kraju.
Od 1998 do 2004 zasiadała w zarządzie głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 2007 została dyrektorem TV Polonia. Opracowała koncepcję stworzenia kanału tematycznego TVP, poświęconego tematyce białoruskiej. W 2007 została dyrektorem Biełsat TV.