Wykłady fuksowskie o mechanice broni i prawnych aspektach strzelectwa

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Za nami kolejne dwa wykłady fuksowskie. Zbiegiem okoliczności oba poświęcone tematyce broni. Pierwszy z nich – „Rzecz o mechanice broni strzeleckiej” poświęcony był budowie i rozwojowi konstrukcji broni strzeleckiej.

Po tym, zaprezentowanym z wielkim profesjonalizmem i pasją wykładzie, pora przyszła na „Dostęp do broni w Polsce – pozwolenia i procedury”. Tu dowiedzieliśmy się o możliwościach zdobycia pozwolenia na broń jakie daje polskie prawo, o legalnych sposobach jej posiadania i użytkowania.

Obu fuksom gratulujemy bardzo fachowej wiedzy. I czekamy na część praktyczną na strzelnicy już niebawem!