X Komersz Polski

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

22 kwietnia odbył się w Lublinie X Komersz Polski oraz towarzyszący mu Kongres Polskich Korporacji Akademickich. Gospodarzem tego ogólnopolskiego spotkania polskich korporantów była Korporacja Astrea Lublinensis. Podczas Kongresu poruszono wiele ważkich spraw dotyczących ruchu korporacyjnego w naszym kraju. Następnie udano się na lubelski zamek, gdzie w niezwykle podniosłej atmosferze uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w zamkowej kaplicy. Warto podkreślić, że był to drugi przypadek odprawienia nabożeństwa w tym miejscu od czasów przedwojennych. Po Mszy odbył się apel pamięci licznych korporantów pomordowanych przez Niemców i sowietów na Lubelskim Zamku.
Następnie wraz ze sztandarami ruszyliśmy do sali komerszowej. Po uroczystym powitaniu i przemowach poszczególnych delegacji wszystkich złączyła beztroska burszonada trwająca do białego rana. Omnes Corporationes Vivant, Crescant et Floreant in Aeternum!