Komersz Korporacji Akropolia Cracoviensis

In Z życia Sarmatii... by Sarmata

Są takie miasta na mapie Polski, które jawią się nam jako pars pro toto całej naszej historii. Jednym z nich jest niewątpliwie Kraków wraz ze wszystkimi wiekami spoglądającymi na nas z wysokości wawelskiego zamku.
W tym szczególnym anturażu od czterech lat żyje, wzrasta i rozkwita Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis. W ostatnią sobotę po raz kolejny świętowaliśmy założenie Szanownej Jubilatki. Na tę okazję, w komerszowym rytmie swoje podwoje otworzyła przed nami wyjątkowej urody wielka sala Cechu Rzemiosł Spożywczych.
Dla Komilitonów Akropolii był to komersz szczególny albowiem w swoje szeregi przyjęli księdza Marka Różyckiego, który po złożeniu przysięgi został pierwszym akropolickim Filistrem Honoris Causam. Poza pierwszym filistrem Akropolici wzbogacili się również o czterech barwiarzy i jednego fuksa.
Warto również odnotować, że Szanowni Gospodarze pragnąc skorzystać z odświętnej atmosfery w sposób uroczysty przyjęli za patrona Józefa Sebastiana Pelczara – świętego a za razem rektora krakowskiej uczelni.
Jeszcze nie raz będziemy wracali do wspomnień tamtego wieczoru.
Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis
Vivat, Crescat et Floreat in aeternum!